Fundusze Europejskie - Skorzystamy wszyscy
Plebiscyt

Czas trwania plebiscytu: 28.04.2023 - 17.07.2023

W ramach projektu "Fundusze Europejskie - Skorzystamy wszyscy”, współfinansowanego przez Komisję Europejską, Bankier.pl zainaugurował plebiscyt. Jego celem jest wskazanie najlepszych przykładów wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce przez firmy, samorządy, organizacje non profit. Zależy nam na wskazaniu wyróżniających się w skali lokalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej projektów, produktów i dobrych praktyk.

Laureaci

Plebiscyt został podzielony na dwie dziedziny i sześć kategorii. Laureatami konkursu są:

Biznes

Innowacja pomocna w czasach pandemii

BreatherOne

Start-up z pasją

LavaVision Rafał Petryniak

Zielona technologia

SAULE S.A.

Społeczeństwo i współpraca

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Małopolski Tele-Anioł

Społeczny lider regionu

Biznes Adapter

Współpraca przygraniczna

Gmina Kołbaskowo

Kategorie

Konkurs został podzielont na pięć kategorii

Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Cyfryzacja. E-usługa, która najbardziej ułatwia nam życie

Rozwiązanie wspierające klimat i środowisko

Innowacja z ludzką twarzą

innowacje społeczne, przedsięwzięcia CSR oraz inne projekty, które sprawiają, że osobom z ograniczeniami żyje się lepiej

Przestrzeń publiczna i natura

inwestycje zwiększające walory krajobrazowe, przyrodnicze i rekreacyjne w miastach i poza nimi

Innowacja z ludzką twarzą

innowacje społeczne, przedsięwzięcia CSR oraz inne projekty, które sprawiają, że osobom z ograniczeniami żyje się lepiej

Przestrzeń publiczna i natura

inwestycje zwiększające walory krajobrazowe, przyrodnicze i rekreacyjne w miastach i poza nimi

Zgłoszenia do konkursu

Kto może być uczestnikiem plebiscytu?

Kto może zgłosić projekt do plebiscytu?

Aby projekt mógł zostać zgłoszony, musi spełniać poniższe wymogi:

Zgłoszenia do plebiscytu

Zgłoszenie do plebiscytu dokonywane jest poprzez formularz konkursowy opublikowany na stronie konkursowej znajdującej się pod adresem https://spojnosc.bankier.pl/plebiscyt/zgloszenia

Zgłaszający udział zobowiązany jest do wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi opisanymi w nim załącznikami.

Wyłanianie zwycięzcy i nagrody

Użyteczność, korzyści i znaczenie dla odbiorców

Nowatorstwo i oryginalność projektu tj. kreatywne podejśce do rozwiązywania potrzeb różnorodnych grup, które mają skorystać z efektów projektu

Harmonogram

Przyjmowanie zgłoszeń

Koniec kwietnia – maj

Głosowanie

Czerwiec

Wybór laureatów

Początek lipca

Publikacja wyników

II połowa lipca

Realizacja nagród

II połowa lipca – sierpień