Plebiscyt
Liderzy spójności

Czas trwania plebiscytu: 10.02.2022 - 30.06.2022

W ramach projektu "Fundusze Europejskie bez tajemnic”, współfinansowanego przez Komisję Europejską, Bankier.pl zainaugurował plebiscyt. Jego celem jest wskazanie najlepszych przykładów wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce przez firmy, samorządy, organizacje non profit. Zależy nam na wskazaniu wyróżniających się w skali lokalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej projektów, produktów i dobrych praktyk.

Laureaci

Plebiscyt został podzielony na dwie dziedziny i sześć kategorii. Laureatami konkursu są:

Biznes

Innowacja pomocna w czasach pandemii

BreatherOne

Start-up z pasją

LavaVision Rafał Petryniak

Zielona technologia

SAULE S.A.

Społeczeństwo i współpraca

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Małopolski Tele-Anioł

Społeczny lider regionu

Biznes Adapter

Współpraca przygraniczna

Gmina Kołbaskowo

Kategorie

Plebiscyt został podzielony na dwie dziedziny i sześć kategorii. Chętni mogą zgłaszać projekty wpisujące się w poniższe działy:

Biznes

Innowacja pomocna w czasach pandemii

produkty i usługi, które pomogły nam jako społeczeństwu w trakcie pandemii, np.: rozwiązania telemedyczne, środki ochrony osobistej, urządzenia do wyrobu środków ochrony

Start-up z pasją

ludzie, którzy założyli firmę, której pomysł bazuje na pasji

Zielona technologia

firmy, które wprowadzają innowacje związane z ekologią i ochroną środowiska

Społeczeństwo i współpraca

Myśl globalnie, działaj lokalnie

społeczne innowacyjne inicjatyw lokalne, innowacje społeczne, które w nowatorski sposób rozwiązują różne problemy

Społeczny lider regionu

projekty społeczne, aktywizacyjne, które wykorzystując specyfikę regionu, pomagają innym znaleźć pracę, założyć swój biznes, wyjść na prostą

Współpraca przygraniczna

turystyka – projekty współpracy przygranicznej, które sprawiły, że możemy korzystać z walorów pogranicza

Rekrutacja

Kto może być uczestnikiem plebiscytu?

Kto może zgłosić projekt do plebiscytu?

Aby projekt mógł zostać zgłoszony, musi spełniać poniższe wymogi:

Zgłoszenia do plebiscytu

Zgłoszenie do plebiscytu dokonywane jest poprzez formularz konkursowy opublikowany na stronie konkursowej znajdującej się pod adresem https://spojnosc.bankier.pl/plebiscyt/zgloszenia

Zgłaszający udział zobowiązany jest do wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi opisanymi w nim załącznikami.

Wyłanianie zwycięzcy i nagrody

Innowacyjność, oryginalność projektu lub powstałych rozwiązań, nowatorskie podejście do problemów

Użyteczność, korzyści i znaczenie dla odbiorców

Projekt odpowiada na problemy i potrzeby społeczne zidentyfikowane na obszarze jego realizacji

Współpraca z innymi podmiotami przy projekcie

Harmonogram

Przyjmowanie zgłoszeń

luty – 1 połowa kwietnia

Głosowanie

 

3 – 24 czerwca

Wybór laureatów

 

czerwiec / lipiec

Publikacja wyników

II połowa lipca

Realizacja części świadczeń dla laureatów

lipiec – sierpień