Fundusze europejskie bez tajemnic

Niezwykła mapa dobrych zmian. Jest w niej miejsce dla ciebie

Kraków

Muzeum Podgórze
Kategoria: Kultura

W zniszczonym przez lata Zajeździe pod św. Benedyktem powstało wspaniałe miejsce,
które przedstawia historię wielokulturowej części Krakowa – Podgórza. To oddział
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, o którego powstanie starali się sympatycy i
mieszkańcy tej dzielnicy. Dzięki unijnemu wsparciu możliwe było przystosowanie
zabytkowego budynku do nowoczesnych potrzeb Muzeum Podgórza. Projekt
realizowany był w latach 2015-2018, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 7 916 932 zł.Białystok

Trasa Niepodległości
Kategoria: Infrastruktura

Ukończona w sierpniu 2019 roku największa i jedna z najważniejszych inwestycji
drogowych w Białymstoku. Dzięki niej kierowcy zyskali alternatywną drogę omijającą
centrum od zachodniej strony miasta. Budowa tej trasy była kolejnym krokiem w stronę
nowoczesnej infrastruktury transportowej, usprawniającej komunikację w
Białymstoku. Koszt inwestycji wyniósł 351,5 mln zł, z czego 267,5 mln zł Miasto
pozyskało z unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

Bydgoszcz

Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu
Kategoria: Społeczeństwo
W ramach projektu 20 gminach wiejskich zatrudniono 36 opiekunów dziennych, którzy opiekują się 180 starszymi osobami. W miastach dla 120 seniorów zapewniono usługi pomocy sąsiedzkiej. 210 seniorów wyposażono w „opaski życia” z przyciskiem SOS. W sumie opieką objęto 386 osób niesamodzielnych po 60. roku życia. Wprowadzono też m.in. usługi wytchnieniowe dla osób zajmujących się niesamodzielnymi, umożliwiające wizyty domowe pielęgniarek na kilka godzin, dzięki czemu opiekun faktyczny może odpocząć lub załatwić swoje sprawy.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/296170

Tarnowski Klaster Przemysłowy

Kategoria: Biznes

Projekt dedykowany był firmom sektora MŚP zainteresowanym poszerzaniem sieci kontaktów biznesowych oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności. Celem projektu był wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Małopolski, budowa wizerunku Tarnowa i Subregionu jako dobrej lokalizacji dla działalności gospodarczej wśród potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych, prezentacja ofert firm reprezentujących uzupełniające się profile działalności oraz pobudzenie eksportu produktów i usług. Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2016 r., a zakończyła się w listopadzie 2018 r. Jego wartość wynosiła 821 141,17 zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 674 686,11 zł

 

Źródło: https://tkp.com.pl/projekty-unijne

 

Hrubieszów

Aktywne Śródmieście
Kategoria: Kultura, biznes

W ramach projektu rewitalizującego Śródmieście Hrubieszowa zaplanowano m.in. konserwację, renowację i adaptację historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem na cele kulturalne i społeczne, m.in. na potrzeby instytucji kultury, zaangażowanie grup zajmujących się problemem bezrobocia i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji czy stworzenie platformy stałej współpracy i komunikacji miasta z mieszkańcami jako bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych. Wartość projektu to prawie 3 mln zł, z czego 90 proc. pokryła dotacja z programu Pomoc Techniczna.

 

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o- funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/hrubieszow/

 

Wałbrzych

Rewitalizacja miasta
Kategoria: Infrastruktura

Od września 2016 r. do marca 2020 r. Gmina Wałbrzych realizowała projekt pilotażowy pn. “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Realizując projekt Gmina Wałbrzych miała ambitny cel zintegrowania polityki planistycznej miasta z działaniami rewitalizacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru mieszkalnictwa. Łączna wartość projektu pilotażowego w Wałbrzychu wynosiła 4 746 500,00 zł.

 

Źródło: http://rewitalizacja.walbrzych.pl/pilotazowy-program- rewitalizacji/informacje-o-projekcie/

 

Mrągowo

Mazurska Pętla Rowerowa
Kategoria: Infrastruktura, turystyka
W ramach inwestycji powstają ścieżki rowerowe, a także tereny przystosowane do wypoczynku. W Mrągowie budowane są aktualnie dwie wieże widokowe i Miejsce Obsługi Rowerzystów z wiatą wypoczynkową i pełnym węzłem sanitarnym z toaletami i dostępem do wody. Mazurska Pętla Rowerowa to projekt, który koordynuje Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest blisko 30 partnerów – GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich, samorządy czy Lasy Państwowe. Całość ma być gotowa i oznakowana w przyszłym roku. Koszt inwestycji I Etapu Pętli to 61 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 42 mln. zł.   Źródło: ​​https://wielkiejeziora.pl/projekty/mazurska-petla-rowerowa/  

Bytom

Bytom OdNowa atrakcyjnym miejscem do życia
Kategoria: Infrastruktura, społeczeństwo

Mieszkańcy miast wypracowali wizję „Bytom – dobre miejsce do życia”. W realizację tej wizji wpisują się działania rewitalizacyjne i zrealizowany projekt pilotażowy pn. „Innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”. Kluczowe działania podjęte w ramach projektu to: przygotowanie procesu rewitalizacji w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, realizacja nowej polityki mieszkaniowej zorientowanej na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców oraz rozwój inicjatyw społecznych. Projekt pilotażowy w Bytomiu został wyceniony na 4,9 mln zł i został w całości sfinansowany z dotacji.

 

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Rzeszów

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Masterprofi Sp. z o.o.
Kategoria: Biznes, Rozwój

W 2000 roku powstała spółka Masterprofi, która wyspecjalizowała się w produkcji odkurzaczy przemysłowych. Odbiorcami produktów firmy są głównie firmy sprzątające, a także hotele, biura, szkoły i szpitale. Firma zbudowała własne centrum badawczo- rozwojowe wyposażone w najnowszą aparaturę kontrolno-pomiarową. Oprócz ciągłego badania jakości konstruktorzy Masterprofi pracują nad prototypami nowych wyrobów, które po pomyślnym przejściu testów są wprowadzane do produkcji.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Piła

Ścieżka rowerowa z Dobrzycy do Piły
Kategoria: Infrastruktura

W ramach projektu została wybudowana ścieżka na odcinku Piła - Dobrzyca, od ul. Miłej w Pile (przy przystanku MZK przy al. Niepodległości) do ul. Miłej w Dobrzycy. W Pile przy ul. Miłej powstanie także oświetlone centrum przesiadkowe z małą architekturą, punktem naprawczym dla rowerów oraz ławkami. Długość wybudowanej drogi dla rowerów 5,23904 km, z tego na terenie miasta Piły 2,22744 km. Koszt budowy ścieżki Piła - Dobrzyca po przetargach wyniósł 2.817.042,37 zł. Dofinansowanie projektu dla miasta Piły wyniosło 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Źrodło: https://www.pila.pl

 

Piła

Ścieżka rowerowa z Dobrzycy do Piły
Kategoria: Infrastruktura

W ramach projektu została wybudowana ścieżka na odcinku Piła - Dobrzyca, od ul. Miłej w Pile (przy przystanku MZK przy al. Niepodległości) do ul. Miłej w Dobrzycy. W Pile przy ul. Miłej powstanie także oświetlone centrum przesiadkowe z małą architekturą, punktem naprawczym dla rowerów oraz ławkami. Długość wybudowanej drogi dla rowerów 5,23904 km, z tego na terenie miasta Piły 2,22744 km. Koszt budowy ścieżki Piła - Dobrzyca po przetargach wyniósł 2.817.042,37 zł. Dofinansowanie projektu dla miasta Piły wyniosło 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Źrodło: https://www.pila.pl

 

Piła

Ścieżka rowerowa z Dobrzycy do Piły
Kategoria: Infrastruktura

W ramach projektu została wybudowana ścieżka na odcinku Piła - Dobrzyca, od ul. Miłej w Pile (przy przystanku MZK przy al. Niepodległości) do ul. Miłej w Dobrzycy. W Pile przy ul. Miłej powstanie także oświetlone centrum przesiadkowe z małą architekturą, punktem naprawczym dla rowerów oraz ławkami. Długość wybudowanej drogi dla rowerów 5,23904 km, z tego na terenie miasta Piły 2,22744 km. Koszt budowy ścieżki Piła - Dobrzyca po przetargach wyniósł 2.817.042,37 zł. Dofinansowanie projektu dla miasta Piły wyniosło 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Źrodło: https://www.pila.pl

 

Sztabin

EKO Aronia

Firma Eko-Aronia Agnieszka Chilicka jest firmą rodzinną. Rodzice posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 37 hektarów. Plantacja aronii czarnoowocowej położona jest na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i prowadzona jest w systemie ekologicznym. Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Właścicielka firmy Eko-Aronia – Agnieszka Chilicka, ukończyła Biotechnologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Właściciel gospodarstwa – Andrzej Chilicki, jest absolwentem SGGW, wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Jest Prezesem Augustowsko-Podlaskiego Stowarzyszenia Eko-Rolników, zrzeszającego rolników ekologicznych z województwa podlaskiego. Firma Eko-Aronia w kooperacji z innymi innowacyjnymi firmami oferuje szeroką gamę produktów aroniowych, które promuje i sprzedaje zarówno w Polsce oraz na wielu rynkach zagranicznych.


 

Białystok 

ATLANT

 

FIRMA ATLANT ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W 2008 ROKU.
Obecnie przedsiębiorstwo jest znanym na Podlasiu producentem stolarki okiennej i drzwiowej PCV i ALU. Dysponuje własnym działem produkcji oraz obecnie jest na etapie rozbudowy takich działów jak: marketing, dział badawczo-rozwojowy, a także sieć dystrybucyjną w kraju i za granicą. Wyroby ATLANT są cenione nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Nabyte w przeciągu kilku lat umiejętności, doświadczenie oraz wiedza młodego, wykwalifikowanego zespołu, na który stawia zarząd, zaowocowały dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa co umożliwia inwestowanie dochodów w innowacyjne maszyny takich producentów jak URBAN, KABAN, FIMTEC . Rezultatem naszych działań jest wyrób produktów wysokiej jakości zgodnych z normą PN EN 14351-1:2006+A1:2010.

W ofercie  produkty można zamówić w różnych kombinacjach kolorystycznych oraz okuciowych takich wyrobów jak:

 • okna fix;
 • okna
 • jednoskrzydłowe;
 • okna dwuskrzydłowe;
 • okna trzyskrzydłowe;
 • okna ze słupkiem ruchomym;
 • okna przesuwne;
  okna o różnych kształtach (łuki, koła, trójkąty, trapezy);
 • drzwi balkonowe jednoskrzydłowy;
 • drzwi balkonowe dwuskrzydłowy;
 • drzwi balkonowe ze słupkiem ruchomym;
 • drzwi przesuwne;
 • drzwi wejściowe;
 • i inne*.

 

 

Gdańsk

Silvam-Ex Tomasz Michalski Piotr Tyca

Firma Silvam-ex istnieje w branży jubilerskiej od 1997. Oferujemy szeroką gamę wyrobów bursztynowych oraz ręcznie wytwarzanej biżuterii srebrno-bursztynowej. Proponujemy szeroki wachlarz oryginalnych wzorów z wysokiej jakości bursztynu bałtyckiego.

Dodatkowym atutem naszej biżuterii jest jej lekkość, niepowtarzalność jak również innowacyjny charakter. Wynikiem wieloletnich poszukiwań jest specyficzna forma, wyjątkowy kształt kamieni oraz nowatorska oprawa w srebrze. Doświadczenie w obróbce bursztynu i opanowanie zaawansowanych technik rzemieślniczych pozwala na spełnienie oczekiwań każdego klienta.

Do Państwa dyspozycji pozostawiamy wykwalifikowany zespół działu handlowego, który dołoży wszelkich starań, by każde Państwa zamówienie zostało zrealizowane szybko i solidnie, a nasza współpraca układała się pomyślnie.

Poznań

StethoMe

Inteligentny sposób na kontrolę zdrowia.
StethoMe® to pierwszy system wykrywający nieprawidłowości w układzie oddechowym. StethoMe® opiera się na medycznych algorytmach AI (CE 2274) współpracujących z bezprzewodowym stetoskopem oraz dedykowaną aplikacją.

Dzięki wykorzystaniu unikalnych technologii zapewniających kontrolę jakości badania, StethoMe® może być używane przez pacjentów w warunkach domowych.

Jaki efekt chcemy osiągnąć?

Naszą misją jest zapewnienie lepszego i bezpieczniejszego życia pacjentom borykającym się z chorobami układu oddechowego, a zwłaszcza astmą. Chcemy pomagać małym pacjentom, ich rodzicom i lekarzom. Marzymy o tym, by w domu każdego chorującego dziecka pojawiło się nowoczesne narzędzie, które umożliwia skuteczny i kompleksowy monitoring choroby na co dzień. Głęboko wierzymy, że najlepsza opieka medyczna może zaczynać się już w domu pacjenta.

Chcemy być pionierem i liderem w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań medycznych. Wiarygodnych, bezpiecznych i intuicyjnych w obsłudze. Założyliśmy StethoMe®, by dać ludziom na całym świecie łatwy dostęp do najwyższej jakości diagnostyki, wspieranej nowoczesnymi technologiami AI.

 

Łomianki

Triggo

Globalna rewolucja
w e-mobilności miejskiej

Więcej o Triggo na https://www.triggo.city/dowiedzsiewiecej

           

Białystok

Pakomatic

Platforma inteligentnej infrastruktury Pakomatic to innowacyjna koncepcja technologiczna służąca realizacji dostaw, nadań i zwrotów przesyłek kurierskich, która nie jest dotychczas znana w Polsce, ani w Europie. Celem realizowanego projektu pt. "Platforma ostatniej mili Pakomatic" jest wprowadzenie na rynek nowego produktu tj. inteligentnych skrytek wraz z usługami opartymi na zastosowaniu nowoczesnych systemów informatycznych. 

           

Gałków Duży

Airly

"Dzięki nam inaczej widzisz powietrze, którym oddychasz. Posiadanie aktualnych i zweryfikowanych danych o zanieczyszczeniu powietrza to pierwszy krok do zrozumienia zagrożeń dla życia i do poprawy sytuacji.

Jakość powietrza na świecie ma znaczenie!"

Więcej na https://airly.org/pl/

Legionowo

Tixon Technology

Naszą pasją jest projektowanie inteligentnych rozwiązań, realnie wpływających na zmianę jakości życia i zdrowia Użytkowników. Jesteśmy startupem pozytywnego wpływu, który postawił na profilaktykę zdrowia oraz podjął walkę z marnotrawstwem leków, będącym skutkiem m.in. niewłaściwego ich przechowywania oraz zagrożeń COVID-19 i nadmiarowego gromadzenia leków na wypadek choroby.

Jako firma odpowiedzialna społecznie, ważne są dla nas Cele Zrównoważonego Rozwoju, określone przez ONZ w Agendzie 2030, zwłaszcza w obszarze "Dobrego zdrowia i jakości życia" oraz "Działań w dziedzinie klimatu".

Więcej na https://tixon.pl/

 

Kraków

EcoLife - Healthy Breathing

Dowiedz się więcej https://www.ecolife.eu.com/#home

                       

Goczałkowice- Zdrój

Meteoalert

"Pomożemy Twojemu samorządowi zadbać o jakość powietrza i komunikację
z mieszkańcami."

                  

Więcej na https://meteoalert.pl/

 

Świdnica

Resibio

Kosmetyki wegańskie Resibo wyróżnione znakiem jakości VEGE. Sprawdź, kup teraz! Naturalne, zdrowe kosmetyki dla Ciebie. Zobacz produkty dostępne na Resibo.pl! 

           

Warszawa

Melli Care

MELLI care to wyjątkowa marka stworzona z wyjątkowych inspiracji. Bodźcem do jej powstania była moja rodzinna historia – niełatwej, często bagatelizowanej choroby.
Obserwując codzienną małą-wielką walkę bliskiej osoby z cukrzycą, postanowiłam stworzyć produkt, który będzie wsparciem w tej potyczce. Przy udziale biotechnologów i biochemików stworzyłam na początku krem do pielęgnacji dłoni i stóp, ponieważ to one stwarzają nie lada problem podczas zmagania się z tą chorobą, na którą cierpi na świecie aż 415 milionów osób i statystyki wciąż rosną (Światowa Organizacja Zdrowia określiła cukrzycę niezakaźną epidemią XXI wieku). Wciąż za mało mówi się w jej przypadku o profilaktycznej pielęgnacji skóry. W przeciwieństwie do wielu producentów kosmetyków nie skoncentrowałam się tylko na jednym aspekcie. Dzięki temu kremy do rąk i stóp MELLI care mają właściwości pielęgnujące, lecznicze i dostarczają prawdziwą przyjemność zmysłom.

                

 

Warszawa

Wood Partners

Stale, we współpracy z gospodarzami lasów i drwalami, selekcjonujemy wybrane przez klientów gatunki drzew. Pozyskujemy je z należytą starannością w zgodzie z przyrodą i zasadami gospodarowania lasem. W tych działaniach nie ma przypadku, są przemyślane i zaplanowane na kilka lat do przodu.

          

 

Warszawa

SensDx
SensDX develops diagnostic testing technologies for people and animals, allowing to accurately identify specific diseases at home.
SensDx opracowuje technologię testów diagnostycznych dla ludzi i zwierząt, które precyzyjnie wykrywają rodzaje chorób
          

 

Warszawa

Skriware

Zespół Skriware tworzą pasjonaci druku 3D, którzy interesują się wykorzystaniem go w kształceniu młodych ludzi na całym świecie. Zobacz, na czym to wszystko polega!

Więcej na https://www.skriware.com

Nowy Sącz

Vitberg

producent najwyższej jakości wyrobów medycznych do wibroterapii, o udowodnionej skuteczności w leczeniu wielu chorób i dolegliwości. Sprawdź!

Więcej na https://www.vitberg.com/

Warszawa

PDD
Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD) jest firmą deweloperską budującą budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe wykonane w technologiach drewnianych z wykorzystaniem krajowego potencjału przemysłu drzewnego i budowlanego oraz bazy surowcowej. Naszą podstawową działalnością jest budowanie budynków wielorodzinnych i osiedli domów jednorodzinnych przeznaczonych na sprzedaż na rynku komercyjnym oraz w systemie preferencyjnym. Ponadto, będziemy budować mieszkania pod wynajem i wynajem z opcją dojścia do własności. Więcej na https://pddsa.com.pl

Gdańsk

BRAIN SCAN
Wzbogacamy teleradiologie, eliminując błędy w opisach oraz nadając odpowiednie priorytety pacjentom wymagającym natychmiastowej pomocy, poprzez automatyczne wykrywanie ponad 14 zmian patologicznych w badaniach obrazowych TK mózgu. Więcej na https://brainscan.ai/pl

Białystok 

DOMIR

Głównym zamysłem naszych działań jest stworzenie zdrowych domów a następnie zainicjowanie budowy zdrowych osiedli, wiosek i społeczeństw zharmonizowanych z otaczającą naturą. Od 2012 roku działamy w branży budownictwa naturalnego pod szyldem Earth-Heart Budownictwo Naturalne.
Budujemy używając betonu konopnego, kompresowanej słomy i stosując tynki gliniane. Prowadziliśmy również działania edukacyjne i szkoleniowe. Zdobytą praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie wykorzystujemy przy projekcie modułowych domów kopułowych DOMIR.

Więcej na https://www.domir.com.pl/

Kraków 

SEEDIA

Naszą misją jest rozwiązywanie problemów miejskich dzięki inteligentnej miejskiej infrastrukturze pracującej z panelem zarządzania, który pozwala lepiej zarządzać miastem. Nasze produkty solarne - ławki, infokioski, wiaty - a także stacje ładowania hulajnóg przynoszą korzyści na wielu poziomach: począwszy od ekologii (darmowej energii, oświetlenia LED), poprzez hotspoty WiFi, skończywszy na zdalnej analizie danych miejskich (takich jak smog, temperatura, natężenie ruchu). Są też wyposażone w szereg zabezpieczeń.

Więcej na https://seedia.city/pl

 

Wrocław 

GENOMTEC

Genomtec to spółka technologiczna działająca w obszarze diagnostyki klinicznej. Powstała w 2016 r. we Wrocławiu, z wizją międzynarodowej ekspansji na bazie unikalnej mobilnej platformy diagnostyki genetycznej z wykorzystaniem opatentowanego systemu bezkontaktowego grzania i detekcji. Firma, założona przez grupę naukowców mających doświadczenie i kompetencje w obszarze biologii molekularnej oraz mikrosystemów i fotoniki, ma swoją siedzibę i laboratoria we Wrocławiu. Genomtec ma także biuro w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo – inżynieryjnego.

Więcej na https://genomtec.com

Kraków 

PRODROMUS

Naszym priorytetem są nieustające starania, by projektowane przez nas urządzenia medyczne, takie jak Prodrobot, pomagały jak największej liczbie pacjentów.

Naszą wizją jest osiągnięcie statusu firmy obecnej na globalnym rynku zaawansowanych technologicznie urządzeń rehabilitacyjnych oraz takich, które pomogą ludziom niepełnosprawnym i chorym w codziennym życiu.

Więcej na https://prodromus.pl

Lublin 

MICROAMP SOLUTIONS

Startup technologiczny zajmujący się rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych układów radiowych (RF) dla nowoczesnych sieci 5G i systemów komunikacji bezprzewodowej. Firma powstała w 2019 r. jako odpowiedź na zapowiadającą się rewolucję 5G i rosnące zapotrzebowanie na nowe produkty z obszaru RF. Jest to jedyna firma w Europie Środkowo-Wschodniej zajmująca się rozwojem sprzętu radiowego do zastosowań komercyjnych w bezprzewodowych sieciach komórkowych 5G.

Więcej na https://microamp-solutions.pl

Lublin 

SUNDOSE

Polski startup oferujący spersonalizowane suplementy diety. Po wprowadzeniu informacji uwzględniających wyniki wywiadu zdrowotno-żywieniowego oraz badań krwi, algorytm przetwarza dane z wykorzystaniem zgromadzonej bazy wiedzy i dobiera personalizowany skład suplementu.

Więcej na https://sundose.com

Warszawa 

NESTMEDIC

Nestmedic S.A. to producent innowacyjnego rozwiązania telemedycznego Pregnabit® do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu, poprzez badanie kardiotokograficzne (KTG). Pregnabit System składa się z dwóch kompatybilnych elementów: urządzenia mobilnego do przeprowadzania badania KTG oraz platformy Pregnabit Cloud do zdalnej analizy zapisów KTG przez wykwalifikowany personel medyczny, 24/7. Dzięki temu rozwiązaniu kobiety w ciąży mogą samodzielnie, w zaciszu własnego domu wykonać w dowolnej chwili kardiotokografię, która jest podstawowym badaniem służącym ocenie stanu płodu. Następnie jej zapis jest przesyłany do Centrum Opisu, gdzie poddawany jest analizie przez specjalistę medycznego. Informacja zwrotna o wyniku wraca do pacjentki, a w razie niepokojącego zapisu uruchamiane są stosowne procedury medyczne, włącznie z wezwaniem ambulansu. Odczyt KTG generowany przez mobilny system Pregnabit® jest równoważny stacjonarnemu KTG w szpitalu.

Więcej na https://nestmedic.com

Zduńska Wola 

BRUBECK

Marka Brubeck to lider na rynku odzieży termoaktywnej w Polsce. Od 2005 roku projektujemy i produkujemy funkcjonalną, termoaktywną odzież sportową i outdoorową, a także bawełnianą i wełnianą bieliznę bezszwową. W przypadku odzieży termoaktywnej, projektowanie to nie tylko opracowanie wzoru czy kroju wykonywanych części garderoby.

O funkcjonalności tej odzieży decyduje odpowiedni dobór przędz i zestawienie dzianin. Nasza fabryka, pracująca na najnowocześniejszych włoskich maszynach, produkuje ubrania na najwyższym światowym poziomie.

Stosujemy rozwiązania oparte na naukowych badaniach, doświadczeniu profesjonalnych sportowców i własnej, chronionej tajemnicą wiedzy o składzie i właściwościach użytych surowców i ich odpowiednim łączeniu.

Więcej na https://brubeck.pl

Warszawa 

PELVIFLY

PelviFly umożliwia bezpieczny i skuteczny trening mięśni dna miednicy z wykorzystaniem urządzenia dopochwowego dla kobiet i urządzenia zewnętrznego (siodełka) dla mężczyzn.

W zależności od wybranego wariantu usługi trening można wykonywać samodzielnie, ze wsparciem zaawansowanych algorytmów lub pod zdalną opieką specjalisty mającego wgląd w wyniki i przygotowującego indywidualny plan ćwiczeń.

Więcej na https://pelvifly.com

Poznań 

STETHOME

StethoMe® to pierwszy system wykrywający nieprawidłowości w układzie oddechowym. StethoMe® opiera się na medycznych algorytmach AI (CE 2274) współpracujących z bezprzewodowym stetoskopem oraz dedykowaną aplikacją.

Dzięki wykorzystaniu unikalnych technologii zapewniających kontrolę jakości badania StethoMe® może być używane przez pacjentów w warunkach domowych.

Więcej na https://stethome.com/pl

Kraków 

UPACJENTA

Zespół uPacjenta każdego dnia ułatwia Polakom dostęp do profilaktyki zdrowotnej, oferując badania krwi i inne usługi medyczne z dojazdem do domu. 

Więcej na https://upacjenta.pl

Lublin 

UPMEDIC

Upmedic to dostępna w przeglądarce internetowej platforma do tworzenia, przechowywania i analizy tekstowej dokumentacji medycznej. Rozwiązujemy problem czasochłonnego tworzenia dokumentacji poprzez zastosowanie ustrukturyzowanych szablonów, które tak jak checklisty prowadzą lekarza podczas opisu. Dzięki temu umożliwiamy lekarzom szybsze tworzenie wysokiej jakości dokumentacji, która zawiera standardowe, dobrze znane i rozumiane frazy.

Oprogramowanie upmedic nie jest kolejnym systemem RIS/HIS. Jest dostępne jako samodzielny system do stosowania przez lekarza lub jako rozszerzenie obecnie funkcjonujących na rynku systemów RIS/HIS. W jednym miejscu do dyspozycji lekarza udostępniamy aktualną wiedzę medyczną z dziesiątek publikacji naukowych, kontrolowane słownictwo oraz wsparcie edytorskie dla tworzonego tekstu poprzez automatyzację interpunkcji.

Nasza baza szablonów została stworzona przez lekarzy, którzy używają oprogramowania podczas codziennej pracy. Dodatkowo wspieramy szablony stworzone przez społeczność RadReport zorganizowaną przez RSNA.

Więcej na https://upmedic.io

Iława 

GLASS CANNON UPLUGGED

As Glass Cannon Unplugged, we have a very straightforward mission. We choose video games that we believe have significantly influenced their genre and that just appeal to us in terms of translating them to the language of tabletop.

Więcej na https://glasscannonuplugged.com

Kraków 

LAVA VISION

We are a team that specializes in designing interactive software. We are distinguished by a non-standard approach to computer interfaces that naturally interact with the users. This is possible thanks to the use of the best technologies available on the market supporting various interaction models – movement, touch, light pens, gestures, augmented reality. We have MotionCube – our technology platform that enables the smooth integration of applications with hardware.

Projektujemy oprogramowanie interaktywne na potrzeby prezentacji, rozrywki i edukacji. Oferujemy gotowe oprogramowanie interaktywne, które można skonfigurować w zależności od potrzeb.

Więcej na https://lavavision.eu

Lublin 

BREATHER ONE

Breather One to system umożliwiający leczenie astmy i POChP, oparty na grach sterowanych oddechem. Jak działa gra sterowana oddechem? Wybierz odpowiedni dla siebie zestaw ćwiczeń i grę, która Ci się podoba, zacznij oddychać, używając urządzenia. Postać z gry będzie poruszana dzięki Twoim ruchom oddechowym, a zadania, jakie będziesz musiał wykonać w grze, sprawią, że zaczniesz oddychać we właściwy (zgodny z danym ćwiczeniem) sposób.

Więcej na https://breatherone.com

Warszawa 

SAULE TECHNOLOGIES

Saule Technologies is a high-tech company that develops innovative solar cells based on perovskite materials. We have pioneered the use of inkjet printing for the production of flexible, lightweight, ultrathin, and semi-transparent photovoltaic modules.

Więcej na https://sauletech.com

Kołbaskowo 

GMINA KOŁBASKOWO

Dzięki funduszom unijnym przygraniczne Kołbaskowo zrealizowało ścieżki rowerowe, cykl wycieczek pod hasłem „Poznaj kraj swojego sąsiada", polsko-niemiecką kajakową wycieczkę po Międzyodrzu, polsko-niemiecką Noc Kupały czy wspólny Bal Seniora.

Więcej na https://kolbaskowo.pl

Kielce 

BIZNES ADAPTER

Dzięki projektowi "Biznes Adapter" realizowanemu przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, współfinansowanemu ze środków unijnych, ponad 2507 pracowników świętokrzyskich firm podniosło swoje kwalifikacje, uczestnicząc w 2519 szkoleniach. Mikro- i małe przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione w określonych sektorach uzyskały refundację 80 proc. poniesionych kosztów.

Więcej na https://mapadotacji.gov.pl

Kraków 

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ

Ideą projektu „Małopolski Tele-Anioł”, realizowanego przez woj. małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej, było wdrożenie opieki zdalnej połączonej z tradycyjnymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania seniora. Opaski bezpieczeństwa monitorują parametry życiowe podopiecznych i umożliwiają wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia, a także uzyskanie pomocy w codziennych sprawach, np. przy zakupach.

Więcej na https://malopolska.pl/teleaniol

Pochwal się swoim projektem

I ty możesz pomóc w tworzeniu kompleksowego obrazu polskich innowacji z unijnym wsparciem – a tym samym uzupełnić naszą mapę o swoje przedsięwzięcie. Jeśli chcesz, by i Twój projekt pojawił się na naszej mapie, wyślij mail na adres FEBT@pb.pl, a w treści zamieść opis, link i zdjęcia inwestycji.

Innowacje to nie tylko ośmielające rozmachem projekty badawcze, za którymi stoją zastępy naukowców w białych fartuchach. To także wszystkie te przedsięwzięcia, które zmieniają nasze życie i otoczenie na lepsze, w różnych dziedzinach. Możliwości wprowadzania dobrych zmian jest mnóstwo – pokazuje je przekrojowa mapa innowacyjnych projektów, które zrealizowano dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Zachęcamy do współtworzenia jej wraz z nami! 

Tylko od 2014 r. fundusze unijne wsparły stworzenie ponad 9 tys. różnych innowacji i realizację ponad 5,5 tys. projektów badawczo-rozwojowych. Za tymi liczbami kryją się na przykład projekty kreujące zmiany społeczne, takie jak zaprezentowany w naszej mapie program „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu”. W jego ramach zatrudniono opiekunów dziennych opiekujących się 180 starszymi osobami, zapewniono seniorom pomoc sąsiedzką i usługi wytchnieniowe dla osób opiekujących się niesamodzielnymi starszymi.

Innowacyjne przedsięwzięcia zmieniają także nasze drogi, zwiększając np. komfort podróżowania – dowodem może być choćby zrealizowana z pieniędzy unijnych ścieżka rowerowa z Dobrzycy do Piły, Trasa Niepodległości w Białymstoku czy ogromna, wieloetapowa inwestycja, jaką jest opisywana w naszej mapie Mazurska Pętla Rowerowa.

W końcu środki unijne wspierają także innowacyjne pomysły mieszkańców miast na poprawę warunków życia, takie jak choćby rewitalizacja Wałbrzycha czy Bytomia, które to projekty opisuje nasza mapa. A także wzbogacają naszą kulturę, tak jak w przypadku Muzeum Pogdórza w Krakowie, o którego powstanie starali się sympatycy i mieszkańcy tej dzielnicy. Efekt przerósł ich oczekiwania – w zniszczonym przez lata Zajeździe pod św. Benedyktem powstało wspaniałe miejsce, które przedstawia historię wielokulturowej części Krakowa

Niniejsza strona internetowa została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jej treść ponosi Bonnier Business Polska i niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy Unii Europejskiej